เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]12
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]6
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]23
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 3 เม.ย. 2567 ]11
5 ประชาสัมพันธ์ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]10
7 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]4
8 ประชาสัมพันธ์ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]21
9 ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]13
10 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]23
11 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 6 มี.ค. 2567 ]45
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]18
13 ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]24
14 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 มี.ค. 2567 ]18
15 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]19
16 ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง [ 27 ก.พ. 2567 ]70
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]5
18 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]11
19 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2567 ]10
20 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทั้งแบบ Walk-In และแบบ E-service) [ 27 ก.พ. 2567 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9