เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางสาวประครอง สาระฆัง
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 

 

  ชื่อ + นายสุภัทร  เพิ่มสิน
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 

 

  ชื่อ + นางเดือนฉาย ภูจำปา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 


  ชื่อ + นางสุรัฐฏิญา  บุดดารักษ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 

 

  ชื่อ + นางสุจิตรา สาระฆัง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 

 

  ชื่อ + นางกุหลาบ  ภูอ่าง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 

 

  ชื่อ +
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +