เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโนนสูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสูง