เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 514 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น สายจากฟาร์มเห็ดสยาม หมู่ที่ ๗ [ 25 ส.ค. 2566 ]5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ/พร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวจราจรรางวีตื้น สายบ้านพ่อคำปุน-ลานตลาด [ 25 ส.ค. 2566 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เริ่มจากซอยโรงสีข้าวทรัพย์เจริญพืชผลถึงทางหลวงชนบทบ้านสร้างมิ่งใต้ หมู ๑๒ [ 18 ส.ค. 2566 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า-คลองชลประทาน บ้านโนนสูงใต้ หมู่ 8 [ 15 ส.ค. 2566 ]10
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านเริ่มจากซอยโรงสีข้าวทรัพย์เจริญพืชผลถึงทางหลวงชนบทบ้านสร้างมิ่งใต้ หมูที่ 12 [ 24 ก.ค. 2566 ]9
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยโรงสีข้าวทรัพย์เจริญพืชผลถึงทางหลวงชนบทบ้านสร้างมิ่งใต้ หมู่ที่ 12 [ 24 ก.ค. 2566 ]11
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมูบ้านเริ่มจากวัดป่าบ้านโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8-คลองชลประทาน [ 19 ก.ค. 2566 ]12
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน เริ่มจากวัดป่าโนนสูงใต้ หมู่ที่ 8-คลองชลประทาน [ 19 ก.ค. 2566 ]9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางาม-คำปะโอ บ้านนางาม หมู่ที่ ๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]37
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม-คำปะโอ [ 4 ม.ค. 2566 ]28
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย บ้านนางาม-คำปะโอ [ 4 ม.ค. 2566 ]32
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขามเหนือ ตำบลโนนสูง [ 21 ธ.ค. 2565 ]33
13 ทดสอบ [ 13 ธ.ค. 2565 ]31
14 ปรกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองขามเหนือ(บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐) [ 29 พ.ย. 2565 ]36
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบหนองขามเหนือ(บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๑๐) [ 29 พ.ย. 2565 ]33
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 29 ส.ค. 2565 ]55
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 26 ส.ค. 2565 ]60
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 ส.ค. 2565 ]69
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม [ 24 ส.ค. 2565 ]57
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา [ 22 ส.ค. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26