เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
 
รูปที่มีทุกบ้าน
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 
ปั่นเพื่อพ่อ
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย