เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]10
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]40
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]31
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]393
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]347
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]345
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]339
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]346
9 เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 มิ.ย. 2561 ]340
10 ข้อมูลเบื้อต้น อปท. [ 28 ก.ย. 2559 ]336
11 คำแถลง [ 28 ก.ย. 2559 ]342
12 คำแถลง รายละเอียดคำแถลง [ 28 ก.ย. 2559 ]354
13 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 28 ก.ย. 2559 ]351
14 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2559 ]336
15 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 28 ก.ย. 2559 ]366
16 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 28 ก.ย. 2559 ]320
17 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 28 ก.ย. 2559 ]327
18 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [ 28 ก.ย. 2559 ]324