เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]20
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]14
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]372
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]324
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]325
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]316
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]322
8 เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 มิ.ย. 2561 ]317
9 ข้อมูลเบื้อต้น อปท. [ 28 ก.ย. 2559 ]316
10 คำแถลง [ 28 ก.ย. 2559 ]320
11 คำแถลง รายละเอียดคำแถลง [ 28 ก.ย. 2559 ]335
12 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 28 ก.ย. 2559 ]329
13 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 28 ก.ย. 2559 ]313
14 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 28 ก.ย. 2559 ]345
15 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 28 ก.ย. 2559 ]302
16 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน [ 28 ก.ย. 2559 ]308
17 บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล [ 28 ก.ย. 2559 ]303