เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 31 ม.ค. 2565 ]101
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2565 ]160
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2565 ]105
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2564 ]118
5 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณพ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 12 ก.พ. 2564 ]308
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2564 ]305
7 ประกาศ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]117