เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบ้ติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2567 ]15
2 ขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการ E-SERVICE ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 5 ก.พ. 2567 ]16
3 คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2567 ]21
4 คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) [ 8 ก.พ. 2566 ]52
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 7 ก.พ. 2566 ]54
6 คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2566 ]67
7 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 28 ก.พ. 2565 ]111
8 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 25 ม.ค. 2565 ]117
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 20 ม.ค. 2565 ]116
10 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 20 ม.ค. 2565 ]31
11 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]111
12 คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2563 ]308
13 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ก.พ. 2562 ]371