เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานการเจ้าหน้าที่) [ 8 ก.พ. 2566 ]31
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 7 ก.พ. 2566 ]30
3 คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2566 ]44
4 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 28 ก.พ. 2565 ]90
5 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 25 ม.ค. 2565 ]90
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 20 ม.ค. 2565 ]97
7 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 20 ม.ค. 2565 ]10
8 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 17 ม.ค. 2565 ]90
9 คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2563 ]288
10 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 ก.พ. 2562 ]346