เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 มี.ค. 2567 ]5
2 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.พ. 2567 ]6
3 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.พ. 2567 ]5
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2567 ]47
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2567 ]53
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2567 ]47
7 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]51
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แนวทางในการประพฤติจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]55
9 ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]43
10 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ก.พ. 2566 ]52
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ก.พ. 2566 ]36