เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]34
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แนวทางในการประพฤติจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]36
3 ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]26
4 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ก.พ. 2566 ]37
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสูง [ 1 ก.พ. 2566 ]20
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]32
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]29
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2565 ]27