เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2561 ]342
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 มิ.ย. 2561 ]322
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 28 มิ.ย. 2561 ]325
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 28 มิ.ย. 2561 ]324
5 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 มิ.ย. 2561 ]367
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 มิ.ย. 2561 ]365
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 28 มิ.ย. 2561 ]363
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 28 มิ.ย. 2561 ]339
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 28 มิ.ย. 2561 ]358
10 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2561 ]307
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 มิ.ย. 2561 ]297
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 28 มิ.ย. 2561 ]468