เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายเตียง  ภูพลผัน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 เบอร์โทรศัพท์ 081-9544245 
นายศิริชัย  ศรีคราม
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 เบอร์โทรศัพท์ 081-2637146
นายสมพงค์  ภูชมศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 เบอร์โทรศัพท์ 061-9696544


นายบรรจง  หงสี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 เบอร์โทรศัพท์ 084-9083540


นายสุริยา  ภูครองทุ่ง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
 เบอร์โทรศัพท์ 089-8296285