เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
สำนักงานเทศบาล


 
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
94 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์  0-4384 0484   โทรสาร  0-4384 0484

E- mail : admin@noonsung-muni.go.th

Web Site : www.noonsung-muni.go.th