เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]382
2 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]406
3 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]404
4 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]387
5 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 ในปีงบประมาณ 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]382
6 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 มี.ค. 2561 ]383
7 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]380
8 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]413
9 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ธ.ค. 2560 ]372
10 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]380
11 แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]375