เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
งานการเงินและบัญชี
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการเงิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]66
2 รายงานการเงิน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]68
3 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินฯ ประจำปี 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]60
4 รายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]60
5 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]57
6 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]57
7 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 31 ก.ค. 2564 ]58
8 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]143
9 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]144
10 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]148
11 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]138
12 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]142
13 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 31 ม.ค. 2564 ]141
14 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]147
15 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]202
16 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]145
17 งบการเงินประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]194
18 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]128
19 งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]133
20 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]132
 
หน้า 1|2