เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
 


วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสูง ประจำปี 2566


วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมโดย นายเตียง ภูพลผัน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสูง ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง

2023-08-30
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-19
2023-08-18