เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
 


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ซ่อมแซมเปลี่ยนปั้มสูบน้ำ บ้านนางาม หมู่ที่ 6


วันที่ 28 สิงหาคม 2566
นายเตียง ภูพลผัน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง ลงพื้นที่ซ่อมแซมเปลี่ยนปั้มสูบน้ำ บ้านนางาม หมู่ที่ 6
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-19
2023-08-18