เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.noonsung-muni.go.th

 
 
 


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 5


วันที่ 28 สิงหาคม 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-22
2023-08-19
2023-08-18